Акумулатори ПланетБатт
Варна, бул. Владислав Варненчик №132
тел.:+359 884 75 75 71 ; +359 898 237 614
office@planetbatt.com

 

ADAC Test Autobatterien (10/2007) ;TEST Test Autobatterien (11/2007)

ADAC Test Autobatterien (2013) 
Links:www.adac.de
Download: PDFADAC е голяма и независима организация на потребителите редовно провеждаща обширна поредица от тестове и проучвания на немския пазар. Нейните почти 16 милиона потребители и на всички заинтересовани, тя предлага поддръжка и актуална информация, за да има обективена оценка на търговския пазар. Официален печат ADAC тест, който обобщава крайната оценка, в сравнение с всички стоки и потребителски тестове на ADAC поръчката.
Като водещ доставчик на услуги, мобилността на ADAC структура, създадена за свързване с множество задачи, които трябва да бъдат постигнати. В дъщерни и асоциирани предприятия работят висококвалифицирани специалисти, които допринасят съществено за индивидуална мобилност във всички области, за да се гарантира обективна оценка. 

TEST Test Autobatterien (11/2007) 
Links:www.TEST.DE
44 години , работа на Фондация Warentest е направила над 4 700 теста над 82 000 продукта бяха тествани. Извършват около 1 500 тестови услуги. Резултатите се отчитат всяка година около 10 милиона публикувани брошури.
Резултати от тестване на батерии 11/2007г. Изтегли от тук: PDF

 


2007-2024 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Актуализация: 07.2024


Варна, бул. Владислав Варненчик №132
тел.:+359 884 75 75 71 ; +359 898 237 614
office@planetbatt.com