Акумулатори ПланетБатт
Варна, бул. Владислав Варненчик №132, №148
тел.: +359 52 60 27 33; +359 884 75 75 71
office@planetbatt.com













 

Денсиметър




Професионален. Измерва точно в продължение на много години не дава отклонения от нормата.
Предназначението на денсиметъра (Аерометъра) е да се измери гъстотата, плътността на електролита в акумулатора. Тя трябва да бъде 1.28-1.26g/sm3
Произведен в Чехия.
Цена: 13 лв. с ДДС










2007-2019 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Актуализация: 09.2019


Варна, бул. Владислав Варненчик №132, №148
тел.: +359 52 60 27 33; +359 884 75 75 71
office@planetbatt.com