Акумулатори ПланетБатт
Варна, бул. Владислав Варненчик №132
тел.:+359 884 75 75 71 ; +359 898 237 614
office@planetbatt.com
 

Условия при които работи Вашия акумулатор

1. Температура на въздуха.
Известно е, че с понижаване на температурата скоростта на реакцията в акумулатора също се намалява и силата на тока който е необходим за запалването на двигателя също намалява.През зимния период е желателно акумулатора да бъде напълно зареден с гъстота на електролита 1,28 g/cm. 3

Акумулаторите в зависимост от подръжката, качеството на материалите и технологията биват два вида:

- Обслужваеми: положителните и отрицателните плочи са направени от олово. Два до три пъти в годината се развиват капачките на акумулатора и се проверява нивото на електролита, който трябва да бъде 10-15 мм над плочите. При необходимост се долива дестилирана вода.При ниски температури силата и капацитета им спада значително.

- Хибридни: с калциеви сплави към отрицателните плочи. Само веднъж през летния период в годината се проверява нивото на електролита.

- Необслужваеми: с калциеви сплави към отрицателните и положителните плочи, те са капсуловани с око показващо състоянието на акумулатора, през целия период на експлоатация не се долива дестилирана вода. Имат нисък саморазряд при ниска температура, силата и капацитета е по- голяма в сравнение с акумулаторите направени само от оловни плочи.

- Необслужваеми: сребърно- калциева технология. Сребърни сплави към отрицателните плочи и калциеви към положителните. "EXPANDED METAL'' технология. Решетката на положителните и отрицателните плочи е ромбоидна. Активната маса на пастираните плочи е по- стабилна. През времето на експлоатация активната маса не опада от плочите на акумулатора. По този начин се предпазва от късо съединение на клетките. Батерията е капсулована с око показващо нейното състояние. Има най- нисък саморазряд и най- голяма сила при ниски температури в сравнение с всички предшественици.


2. Пътни условия
При експлоатация на автомобила по неравен път, кариери, черен път се получават вибрации и удари който влияят пряко на акумулатора. Това ускорява опадането на активната маса. За автомобили които често се движат по лоши пътища може да се избере акумулатор, които е направен по технология на допълнителна фиксация на клетките (HEAVY DUTY). В такава батерия значително е снижена верятността от късо съединение. Такъв тип акумулатори е подходящ при товарните автомобили, трактори, багери, комбайни.

3. Условия при експлоатация
Под условия на експлоатация се разбира честотата на пускане на двигателя и времето на работа. При използването на автомобила на кратки растояния и често стартиране при ниски температури, акумулаторът не успява да се зареди и не отдава необходимата сила за запалване на двигателя. В такъв режим на работа ще е необходимо през няколко месеца акумулатора да се зарежда на зарядно устройство. При ниска температура гъстотата на електролита ще спадне под 1,25g/cm. 3 което води до замръзване на електролита. Плочите се раздуват, появяват се пуктини, активната маса започва да опада на дъното и окъсява клетките.

При такива условия на експлоатация е подходящ необслужваем акумулатор от типа сребро-калций. Капацитета не трябва да превишава предписаното от завода производитил, защото батерията и без това няма да може да се зарежда при такъв режим на работа.

Ако Вие имате някакви въпроси по избора на акумулатор за Вашия автомобил може да се обърнете към опитните продавач- конултанти в магазини "ПЛАНЕТ". Те ще Ви насочат какъв оптимален избор да направите между качество и цена.


2007-2021 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Актуализация: 01.2021


Варна, бул. Владислав Варненчик №132
тел.:+359 884 75 75 71 ; +359 898 237 614
office@planetbatt.com